Villkor för användning

Web Site Villkor för användning

1. Villkor

Genom att besöka denna webbplats accepterar du att vara bunden av dessa
webbplats Allmänna Villkor, alla tillämpliga lagar och förordningar,
och accepterar att du är ansvarig för överensstämmelsen med tillämpliga lokala
lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor, är du förbjuden att
använder eller besöka denna webbplats. De material som ingår i denna webbplats är
skyddas av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Använd License

 1. Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet
  (Information eller programvara) på successwithanthony.net webbplats för personligt,
  icke-kommersiella övergående visning bara. Detta är beviljandet av en licens,
  inte en överlåtelse av äganderätten, och under denna licens får du inte:

  1. ändra eller kopiera material;
  2. använda material i kommersiellt syfte, eller för någon offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiella);
  3. försöka dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på successwithanthony.net hemsida;
  4. ta bort copyright eller andra ägande anteckningar från materialet; eller
  5. överföra material till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av successwithanthony.net helst. Vid avsluta din visning av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra alla nedladdade material i din ägo vare sig elektroniskt eller tryckt format.

3. Disclaimer

 1. Materialet på successwithanthony.net webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". successwithanthony.net ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed frånsäger och förnekar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare behöver successwithanthony.net inga garantier eller gör några utfästelser om riktigheten, sannolikt resultat, eller tillförlitlighet av användningen av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt rör sådant material eller på några webbplatser länkade till denna webbplats.

4. Begränsning

Under inga omständigheter ska successwithanthony.net eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten,) att till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på successwithanthony. net webbplats, även om successwithanthony.net eller successwithanthony.net auktoriserad representant har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller indirekta skador, kan dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Revideringar och Errata

Materialen som förekommer på successwithanthony.net webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. successwithanthony.net garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. successwithanthony.net kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. successwithanthony.net dock inte, göra några åtaganden att uppdatera materialet.

6. Länkar

successwithanthony.net har inte granskat alla webbplatser kopplade till sin webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte godkännande av successwithanthony.net av webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Villkor för användning Ändringar

successwithanthony.net kan revidera dessa villkor för användning av sin webbplats som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Villkor för användning.

8. Tillämplig lag

Varje påstående rörande successwithanthony.net hemsida skall regleras av lagarna i delstaten New York utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Allmänna Villkor gäller för användning av ett webbplats.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.